Kryptopriser i realtid

De 100 största kryptovalutorna efter marknadsvärde

Cryptocurrency Prices – Top 100
Previous 25
Next 25
#CoinPriceMarketcapVolume (24h)Change (24H)Price Graph (7D)

Definition av kryptovaluta

En kryptovaluta är en digital eller virtuell tillgång som är utformad för att fungera som ett betalningsmedel med hjälp av kryptografi för att säkra transaktionerna, kontrollera skapandet av ytterligare enheter och verifiera överföringen av tillgångar. Kryptovalutor bygger på blockkedjeteknik för att tillhandahålla ett säkert och transparent sätt att genomföra transaktioner.

De flesta kryptovalutor kallas digitala eller virtuella tokens och används som ett sätt att byta varor och tjänster. Kryptovalutor är decentraliserade, vilket innebär att de inte är föremål för kontroll från myndigheter eller finansinstitut. Bitcoin, den första och mest kända kryptovalutan, skapades 2009.

Kryptovalutor handlas ofta på decentraliserade börser och kan också användas för att köpa varor och tjänster. De har ett antal egenskaper som gör dem unika och attraktiva som utbytesmedel. Kryptovalutor är digitala, vilket innebär att de inte kan förfalskas eller spenderas dubbelt.

Populära kryptovalutor

Bitcoin är den mest populära kryptovalutan i världen. Den skapades 2009 och har sedan dess blivit den största och mest kända digitala valutan. Bitcoin används ofta som en värdehandling eller en investering, och priset har fluktuerat kraftigt under åren.

Ethereum är den näst största kryptovalutan sett till marknadsvärde. Den skapades 2015 och har sedan dess blivit en ledande plattform för decentraliserade tillämpningar. Ethereum används ofta för sin funktionalitet för smarta kontrakt.

Litecoin skapades 2011 som en delning av Bitcoin och kallas ofta för ”silvret till Bitcoins guld”. Litecoin används för betalningar och har snabbare transaktionstider än Bitcoin.

Bitcoin Cash är en kryptovaluta som skapades 2017 som en delning av Bitcoin. Den skapades för att lösa några av problemen med Bitcoin, som långsamma transaktionstider och höga avgifter. Bitcoin Cash används för betalningar och har blivit en av de mest populära kryptovalutorna i världen.

EOS är en kryptovaluta som skapades 2017. Det är en plattform för decentraliserade tillämpningar och liknar Ethereum på många sätt. EOS har blivit populär tack vare sin skalbarhet och användarvänlighet.

Tezos är en kryptovaluta som skapades 2017. Det är en plattform för smarta kontrakt och decentraliserade tillämpningar. Tezos har unika funktioner som styrning på kedjan och formell verifiering.

Cardano är en kryptovaluta som skapades 2017. Det är en plattform för smarta kontrakt och decentraliserade tillämpningar. Cardano är unikt eftersom det använder en konsensusalgoritm med Proof-of-Stake.

NEO är en kryptovaluta som skapades 2014. Det är en plattform för smarta kontrakt och decentraliserade tillämpningar. NEO är unikt i det avseendet att det är möjligt att använda flera olika programmeringsspråk.

Stellar är en kryptovaluta som skapades 2014. Det är en plattform för betalningar och penningöverföringar. Stellar är unik eftersom den använder konsensusalgoritmen Federated Byzantine Agreement.

Tether är en kryptovaluta som skapades 2015. Den är knuten till den amerikanska dollarn och används för betalningar och penningöverföringar. Tether är unikt eftersom det backas upp av USD-reserver.

Monero är en kryptovaluta som skapades 2014. Det är ett mynt med fokus på integritet och används ofta för anonyma betalningar. Monero är unik eftersom den använder ringsignaturer och stealth-adresser för att dölja avsändare, mottagare och transaktionsbelopp.

Dash är en kryptovaluta som skapades 2014. Det är ett mynt med fokus på integritet och används ofta för anonyma betalningar. Dash är unikt eftersom det använder ett nätverk i två nivåer bestående av masternodes och miners.

Zcash är en kryptovaluta som skapades 2016. Det är ett mynt med fokus på integritet och används ofta för anonyma betalningar. Zcash är unikt eftersom det använder bevis med nollkunskap för att möjliggöra helt privata transaktioner.

Fördelar med kryptovalutor

Det finns många fördelar med kryptovalutor, och det är därför de har blivit så populära de senaste åren. Kryptovalutor är digitala eller virtuella tokens som använder kryptografi för att säkra sina transaktioner och för att kontrollera skapandet av nya enheter. Kryptovalutor är decentraliserade, vilket innebär att de inte är föremål för kontroll från myndigheter eller finansinstitut. Detta gör dem otroligt attraktiva för investerare och användare som letar efter alternativ till traditionella fiatvalutor.

Kryptovalutor erbjuder ett antal fördelar jämfört med fiatvalutor, bland annat:

  • Decentralisering: Kryptovalutor är inte föremål för kontroll från myndigheter eller finansinstitut. Detta gör dem otroligt attraktiva för investerare och användare som letar efter alternativ till traditionella fiatvalutor.
  • Säkerhet: Kryptovalutor använder kryptografi för att säkra sina transaktioner och för att kontrollera skapandet av nya enheter. Detta gör dem mycket svårare att förfalska än fiatvalutor.
  • Anonymitet: Kryptovalutor kan erbjuda användarna anonymitet, vilket är tilltalande för dem som vill undvika myndighetskontroll eller som ägnar sig åt olaglig verksamhet.
  • Lägre avgifter: Transaktionsavgifterna för kryptovalutor är vanligtvis mycket lägre än de avgifter som är förknippade med traditionella fiatvalutor.
  • Snabbare transaktioner: Transaktioner i kryptovalutor är vanligtvis mycket snabbare än transaktioner med fiatvalutor.

Värdet av en kryptovaluta

Kryptovalutor jämförs ofta med traditionella fiatvalutor, som den amerikanska dollarn, när det gäller deras värde. Det finns dock några viktiga sätt på vilka kryptovalutor skiljer sig från traditionella fiatvalutor som påverkar deras värde.

Kryptovalutor har inte stöd av regeringar eller fysiska tillgångar. Istället stöds de av den underliggande tekniken som driver dem – blockkedjan. Därför är värdet på en kryptovaluta ofta kopplat till den underliggande tekniken och dess användbarhet som betalningsmetod eller värdeförvaring.

Kryptovalutor är också mycket mer volatila än traditionella fiatvalutor. Deras priser kan fluktuera dramatiskt i samband med nyhetshändelser eller förändringar i marknadsförhållandena. Denna volatilitet kan göra det svårt att använda kryptovalutor som en värde- eller kontoenhet.

Eftersom kryptovalutor inte regleras av regeringar är de föremål för mindre granskning och tillsyn än traditionella fiatvalutor. Denna brist på reglering kan göra det svårt för investerare att bedöma risken med att investera i kryptovalutor.

Trots dessa utmaningar har kryptovalutor haft en explosionsartad tillväxt under de senaste åren och deras värde förväntas fortsätta att stiga i framtiden. Om du överväger att investera i kryptovalutor är det viktigt att förstå hur de värderas så att du kan fatta välgrundade investeringsbeslut.

Investera i kryptovalutor

Även om kryptovalutor har ett antal fördelar jämfört med fiatvalutor, är de också förknippade med vissa risker. Kryptovalutor är till exempel otroligt volatila, vilket innebär att deras priser kan fluktuera kraftigt. Detta gör dem till en riskfylld investering för dem som vill göra en snabb vinst. Dessutom är kryptovalutor fortfarande relativt nya och outforskade områden. Detta innebär att det saknas reglering och tillsyn, vilket kan leda till bedrägerier eller annan skadlig verksamhet.

Trots riskerna fortsätter kryptovalutor att öka i popularitet och användning. Om du funderar på att investera i kryptovalutor är det viktigt att du gör din research och förstår riskerna. Men för många är de potentiella vinsterna med att investera i kryptovalutor större än riskerna.

Kryptovalutor – Vanliga frågor

Här presenterar vi svaren på några av de vanligaste frågorna om kryptovalutor.

Är kryptovalutor reglerade?

Att investera i kryptovalutor är ett riskfyllt företag eftersom det inte finns någon central myndighet som reglerar dem. Dessutom kan priserna vara volatila och skilja sig åt mellan olika börser. Det är därför viktigt att undersöka en viss kryptovaluta noggrant innan man investerar.

Vissa länder har vidtagit åtgärder för att reglera kryptovalutor, medan andra har förbjudit dem helt och hållet. Det är viktigt att känna till lagarna i ditt land innan du investerar.

Kryptovalutor är fortfarande i sin linda och det återstår att se hur de kommer att regleras i framtiden. Än så länge bör investerare vara försiktiga när de överväger att investera i dessa digitala tillgångar.

Hur skapas kryptovalutor?

Kryptovalutor skapas genom en process som kallas mining. Gruvbrytning är hur nya enheter av en kryptovaluta läggs till det cirkulerande utbudet. Det fungerar också som en mekanism för att säkra nätverket och validera transaktioner.

Gruvdrift är en beräkningsintensiv process som kräver kraftfull hårdvara. gruvarbetare tävlar om att vara först med att lösa ett kryptografiskt pussel. Den gruvarbetare som löser pusslet först belönas med ett block av nyutgiven kryptovaluta.

Gruvarbetarna har kostnader i form av elektricitet och hårdvara. De avstår också från andra möjligheter till förmån för gruvdrift. De motiveras därför av utsikten till belöningar.

När Bitcoin först skapades kunde vem som helst med en vanlig dator bryta den. Men när fler personer blev inblandade blev pusslen svårare att lösa. Detta krävde mer kraftfull hårdvara, vilket i sin tur gjorde det mindre tillgängligt för den vanliga personen.

Numera finns det professionella gruvföretag med lager fulla av specialutrustning. Dessa företag har stordriftsfördelar och kan generera vinst även när priserna på kryptovalutor sjunker.

Kan kryptovalutor blankas?

Ja, kryptovalutor kan kortas. Detta görs genom att först sälja valutan i fråga och sedan köpa tillbaka den till ett lägre pris senare. Skillnaden mellan de två priserna är den vinst som görs med korthandeln.

Naturligtvis är detta också förenat med risker. Om priset på kryptovalutan stiger istället för att sjunka kommer den korta positionen att leda till en förlust.