Blockkedjeteknik förklarad

Blockkedjeteknik är en distribuerad databas som möjliggör säker, transparent och manipulationsskyddad lagring och överföring av data. Blockchain utvecklades ursprungligen som den underliggande tekniken för Bitcoin, men har sedan dess använts i en rad andra branscher.

En blockkedja är i huvudsak en digital transaktionsbok. När en transaktion görs registreras den i ett block tillsammans med en tidsstämpel och en unik kryptografisk signatur. Detta block läggs sedan till i kedjan och skapar en oföränderlig dokumentation av alla transaktioner som har gjorts.

Fördelar med blockkedjetekniken

Blockkedjetekniken har ett antal fördelar jämfört med traditionella databaser:

  • Decentraliserad: Blockchain är en decentraliserad teknik, vilket innebär att den inte kontrolleras av någon enskild enhet. Detta gör den mer motståndskraftig mot manipulering.
  • Säker: Blockchain använder kryptografi för att säkra transaktioner. Detta gör det mycket svårare för hackare att stjäla eller manipulera data.
  • Transparent: Blockchain är en transparent teknik, vilket innebär att alla transaktioner är offentliga och lätt kan verifieras.
  • Förstörningssäkert: Blockchain är manipuleringssäkert, vilket innebär att när en transaktion väl har registrerats kan den inte ändras eller raderas.

De mest använda blockkedjorna

Det finns en mängd olika blockkedjor som används idag. Några av de mest populära är Bitcoin, Ethereum, Litecoin och Bitcoin Cash. Var och en av dessa blockkedjor har sina egna unika funktioner och användningsområden.

Blockkedja – Vanliga frågor

Här presenterar vi svaren på några av de vanligaste frågorna om blockkedjeteknik.

Vem uppfann blockchain?

Blockkedjan uppfanns 2008 av Satoshi Nakamoto, som är en pseudonym för en eller flera okända personer. Det ursprungliga dokumentet som beskrev konceptet blockchain publicerades under Nakamotos namn och diskuterade ett nytt sätt att lagra och överföra data som var säkert, transparent och decentraliserat. I dokumentet föreslogs att man skulle använda ett peer-to-peer-nätverk för att tidsstämpla transaktioner och förhindra dubbelutnyttjande, vilket skulle möjliggöra ett effektivare och säkrare sätt att genomföra transaktioner.

Även om Satoshi Nakamotos identitet förblir ett mysterium står det klart att han var den förste som föreslog konceptet blockkedja. Nakamotos arbete lade grunden för utvecklingen av Bitcoin, den första kryptovalutan som använde blockkedjeteknik. Sedan dess har blockchain antagits av en rad olika branscher och används för att skapa effektivare och säkrare system för allt från hantering av leveranskedjan till röstning.

Vad är en blockkedjeplattform?

En blockkedjeplattform är ett decentraliserat nätverk som möjliggör säker överföring av data och värde. Plattformen använder en distribuerad huvudbok för att hålla reda på alla transaktioner, som sedan verifieras av varje nod i nätverket. Detta garanterar att uppgifterna är oföränderliga och inte kan manipuleras.

Plattformen har också en inbyggd konsensusmekanism som gör det möjligt att smidigt genomföra smarta kontrakt. Detta gör det möjligt att utveckla decentraliserade applikationer (DApps) som kan köras på plattformen.

Blockkedjeplattformen erbjuder en pålitlig och säker miljö där företag och privatpersoner kan interagera med varandra. Det har också potential att störa många branscher eftersom det möjliggör nya affärsmodeller som inte är möjliga med traditionella centraliserade system.

Om du vill komma igång med blockkedjetekniken är en blockkedjeplattform den perfekta platsen att börja på. Det finns många olika plattformar, var och en med sina egna funktioner och tillämpningar. Därför är det viktigt att välja rätt för dina behov.

Generellt sett bör en bra blockkedjeplattform ha följande egenskaper:

– En robust mekanism för samförstånd
– Ett decentraliserat nätverk
– Möjligheten att köra smarta kontrakt
– Ett användarvänligt gränssnitt
– Ett brett utbud av tillämpningar

Vilka företag leder utvecklingen av blockkedjetekniken?

Det finns ett antal företag som leder utvecklingen av blockkedjetekniken. Några av de mest anmärkningsvärda är:

– IBM: IBM har arbetat med blockkedjeteknik i flera år och är en av de mest aktiva aktörerna på området. Företaget har utvecklat ett antal blockkedjebaserade lösningar och är också medlem i Hyperledger-projektet.

– Microsoft: Microsoft är en annan jätte som investerar kraftigt i blockkedjeteknik. Företaget har arbetat med ett antal blockkedjebaserade projekt och är också medlem i Hyperledger-projektet.

– Amazon: Amazon utforskar också blockkedjetekniken och har lämnat in ett antal patent som rör tekniken.

– Google: Google tittar också på blockkedjeteknik och har lämnat in ett antal patent inom detta område.